• slider
  • slider

Để viết tiếng Tây Ban Nha tốt thì cần những gì

Nếu bạn có thể đánh vần bằng tiếng Anh, bạn sẽ bắt đầu bằng chính tả bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau khi tất cả, hàng ngàn lời nói tiếng Tây Ban Nha cùng gốc, từ trong cả hai ngôn ngữ được đánh vần giống nhau hoặc tương tự vì họ chia sẻ nguồn gốc chung. Đối với người nói tiếng Tây Ban Nha học tiếng Tây Ban Nha như một ngôn ngữ thứ hai, hầu hết các từ này đều gây ra vấn đề về chính tả, vì sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ thường theo mẫu thường lệ. Dưới đây liệt kê các sự khác biệt thường gặp nhất trong việc đánh vần cũng như lựa chọn các từ có sự khác biệt không phù hợp với các mẫu này.
Nhấn mạnh ở đây là những từ có thể gây ra lỗi chính tả, chứ không phải sự khác biệt bình thường trong các ngôn ngữ như đài phát thanh cho tiếng Anh "radium" và dentista cho "nha sĩ".

Tiếng Anh "- tion" tương đương với tiếng Tây Ban Nha -cent : Hàng trăm từ phù hợp với kiểu này. "Quốc gia" tiếng Anh là nación bằng tiếng Tây Ban Nha, và "perception" là percepción .

Tránh các chữ kép trong tiếng Tây Ban Nha: Ngoại trừ những lời gần đây có nguồn gốc nước ngoài (chẳng hạn như tốc hành ), việc sử dụng rr và, ít phổ biến, việc sử dụng cc (nơi thứ hai c Tiếp theo là tôi hoặc e ), Tây Ban Nha nói chung doesn' T sử dụng các chữ cái kép trong tiếng Anh đồng nghĩa. Do đó, tiếng Anh "libretto" là libreto ở Tây Ban Nha, "có thể" là posible , và "bất hợp pháp" là ilegal . Ví dụ về rr hoặc cc trong cognates bao gồm acción , acceso và irrigación .

>>> Nét văn hóa độc đáo của Tây Ban Nha

Một từ Tây Ban Nha không phù hợp với mô hình này là perenne (cây lâu năm).

Tránh dùng k bằng tiếng Tây Ban Nha: Ngoại trừ một số từ tiếng Hy Lạp (chẳng hạn như kilómetro và một số từ có nguồn gốc nước ngoài khác như kamikaze và các tên địa danh khác nhau), từ tiếng Latinh với chữ "k" ở tiếng Tây Ban Nha thường sử dụng c hoặc qu . Ví dụ như quimioterapia (hóa học trị liệu) và Corea.

Một số từ được đánh vần là cả hai cách: caqui và kaki đều được sử dụng cho "khaki", và cả hai bộ bikini và biquini đều được sử dụng.

Đơn giản hóa bằng tiếng Tây Ban Nha: Một số từ, đặc biệt là những từ có tiếng Anh phát âm từ tiếng Pháp , có nhiều cách phát âm phát âm bằng tiếng Tây Ban Nha. Ví dụ: "văn phòng" là buró và "tài xế" là chófer hoặc chofer , tùy thuộc vào khu vực.

 
Để viết tiếng Tây Ban Nha tốt thì cần những gì
Để viết tiếng Tây Ban Nha tốt thì cần những gì

Thiếu tiếng "th" bằng tiếng Tây Ban Nha: Cognates các từ tiếng Anh với chữ "th" thường sử dụng t bằng tiếng Tây Ban Nha. Ví dụ như tema (chủ đề), metano (khí mê-tan), ritmo (nhịp điệu) và metodista (Methodist).

Sử dụng inm thay vì "im-" để bắt đầu các từ: Ví dụ bao gồm inmadurez (chưa trưởng thành), inmaterial và inmigración .

Sử dụng es - cho "s-" trước một phụ âm: Người bản ngữ Tây Ban Nha có một thời gian khó phát âm từ bắt đầu với sự kết hợp khác nhau chữ cái bắt đầu bằng s , do đó, chính tả được điều chỉnh cho phù hợp.

Các ví dụ bao gồm especial , estéreo , escaldar ( scald ), escuela (trường học) và esnobismo (snobbery).

Tránh y như một nguyên âm: Ngoại trừ một số từ được nhập gần đây như byte và sexy , tiếng Tây Ban Nha thường không sử dụng y như một nguyên âm, ngoại trừ âm vị , do đó, tôi được sử dụng thay thế. Ví dụ như hidrógeno (hydro), dislexia và gimnasta (thể dục thể thao).

Sử dụng cua và cuo thay vì "qua" và "quo": Ví dụ bao gồm ecuador (xích đạo) và cuota .

Giảm các chữ im lặng của tiếng Anh: Thông thường, chữ "h" trong từ tiếng Anh bị loại bỏ bằng tiếng Tây Ban Nha tương đương, như trong ritmo (nhịp điệu) và gonorrea (lậu). Ngoài ra, trong tiếng Tây Ban Nha hiện đại không phải là phổ biến để sử dụng ps- để bắt đầu từ. Vì vậy, sicológico được sử dụng cho "nhà tâm lý học", mặc dù các dạng cũ như psicológico vẫn được sử dụng. (Các liên kết của "Thi thiên" luôn luôn là salmo .)

Sử dụng tras- cho "trans-": Nhiều từ tiếng Anh bắt đầu bằng "trans-", nhưng không phải tất cả, có tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là bắt đầu với tras- .

Ví dụ bao gồm trasplantar và trascender . Tuy nhiên, có rất nhiều từ tiếng Tây Ban Nha, nơi cả hai tras- và trans- là chấp nhận được. Do đó cả hai trasferir và transferir (chuyển) được sử dụng, cũng như cả trasfusión và transfusión .

Sử dụng f cho tiếng Anh "ph": Ví dụ bao gồm elefante , foto , và Filadelfia .

Những từ khác biệt không liên tục được viết sau đây : Dưới đây là một số từ dễ mắc sai lầm khác không phù hợp với bất kỳ mẫu nào ở trên. Từ tiếng Tây Ban Nha có chữ đậm, theo sau là từ tiếng Anh trong dấu ngoặc đơn. Lưu ý rằng trong một vài trường hợp, từ tiếng Tây Ban Nha không có cùng ý nghĩa, hoặc có các nghĩa khác, so với từ tiếng Anh được liệt kê. 

 
Để viết tiếng Tây Ban Nha tốt thì cần những gì
Để viết tiếng Tây Ban Nha tốt thì cần những gì

Abril (tháng tư) 
adjetivo (tính từ) 
asamblea (lắp ráp) 
automóvil (ô tô) 
billón (billion) 
carrera (sự nghiệp) 
circunstancia (tình huống) 
confort (thoải mái) 
coraje (can đảm) 
coronel (đại tá) 
diciembre (tháng mười hai)
énfasis (nhấn mạnh) 
erradicar (nhổ tận gốc) 
espionaje (gián điệp) 
Etcetera (vân vân) 
femenino (nữ tính) 
garaje (garage) 
glaciar (sông băng) 
gobernar, Gobierno vv (chi phối, chính phủ, vv) 
gorila (khỉ đột) 
gravedad (lực hấp dẫn ) 
Hurra ) 
Irak (Iraq) 
jamón (ham) 

 
Để viết tiếng Tây Ban Nha tốt thì cần những gì
Để viết tiếng Tây Ban Nha tốt thì cần những gì
jeroglíficos (hieroglyphics) 
jirafa  (hươu cao cổ) 
jonrón (nhà chạy) 
lenguaje (ngôn ngữ) 
mensaje (tin nhắn) 
millón(triệu đồng) 
Móvil (di động) 
noviembre (tháng) 

>>> 10 điều trải nghiệm khi du học Tây Ban Nha

objeto, objetivo (đối tượng, khách quan) 
octubre (tháng) 
Pasaje (đoạn) 
Proyecto (dự án) 
Septiembre hoặc setiembre (tháng Chín) 
siniestro (nham hiểm) 
subjuntivo (giả định) 
tamal (Tamale) 
trayectoria (quỹ đạo) 
vagabundo (vagabond) 
vainilla  (vani) 
Vasco (Basque) 
yogur hoặc sữa chua (yogurt)

Nguồn Internet

Đăng nhập để post bài

Trang chủ